24/24 bereikbaar op 055/49 90 12

Wat te doen bij overlijden

Thuis

  1. U neemt contact op met de huisarts of de arts van wacht, hij/zij moet ter plaatse komen om het overlijden vast te stellen en vult de nodige documenten in. Zonder deze documenten kan er geen overbrenging gedaan worden naar het funerarium.
  2. U verwittigt de naaste familieleden en/of naaste kennissen en vraagt of zij nog eventueel wensen afscheid te nemen.
  3. Wanneer de arts is langs geweest en alle familieleden volgens hun wensen afscheid hebben genomen, neemt u contact op met ons op het nr. 055/49 90 12  zodat wij het nodige kunnen doen om de overledene over te brengen naar het funerarium en aldaar op te baren. 
  4. U legt kledij klaar zodat wij de eerste opbaring kunnen tooien met het aankleden van de overledene. Wij raden aan om kledij mee te geven waarin de overledene zich goed voelde of waarin hij graag gezien werd.
  5. Voor het verdere vlotte verloop vragen wij alvast om de identiteitskaart, het rijbewijs en eventueel het huwelijksboekje van de overledene klaar te leggen.
  6. Vervolgens maken wij een afspraak wanneer we bijeen komen om het verdere verloop van de uitvaart te regelen. Dit kan bij ons zijn of dit kan bij de mensen thuis.

In het ziekenhuis, woon-en zorgcentrum of rust- en verzorgingstehuis

  1. Het ziekenhuis/zorgcentrum neemt de nodige maatregelen om het overlijden vast te stellen door een arts en voorziet de nodige documenten voor de overbrenging naar het funerarium.
  2. De overledene zal naar het mortuarium gebracht worden. De verpleegkundigen zullen de nodige stappen doen om de eerste opbaring te verrichten zoals het aankleden van de overledene.
  3. U neemt contact op met ons op het nr. 055/49 90 12 om een afspraak te maken wanneer we kunnen samenkomen om het verdere verloop van de uitvaart te regelen.
  4. Voor het verdere vlotte verloop vragen wij alvast om de identiteitskaart, het rijbewijs en eventueel het huwelijksboekje van de overledene klaar te leggen of mee te nemen tot bij ons.